Zostań Darczyńcą

Każdy podatnik (osoba fizyczna, także rozliczająca się podatkiem liniowym) może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które jest organizacją pożytku publicznego.

Aby przekazać 1% podatku dochodowego trzeba obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.

Wypełniając deklarację PIT 36 lub PIT 37 na ostatniej stronie należy wypełnić wniosek o przekazanie 1 % podatku wpisując nazwę organizacji (Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej), nr KRS 0000134139 oraz kwotę stanowiącą 1% należnego podatku.