Kontakt

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B,
tel/fax 34 363 97 57
e-mail: osrodek@cztps.eu

Nr konta: Bank PKO S.A. II O/Cz-wa         18 1020 1664 0000 3102 0165 0829

Fb https://www.facebook.com/osrodekdlamlodziezyuzaleznionej/