Kadra

Ewa Lichterowicz – dyrektor Stowarzyszenia

Karolina Rakocz – kierownik ośrodka – specjalista terapii uzależnień

Piotr Graczykowski – psychiatra

Kinga Krzyżanowska- Wesołowska – specjalista terapii uzależnień

Zbigniew Woszczyna – specjalista terapii uzależnień

Ryszard Passon – instruktor terapii uzależnień

Monika Graczykowska – psycholog

Michał Wójcik – specjalista terapii uzależnień

Monika Mrozik – specjalista terapii uzależnień

Barbara Rychter – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Renata Syguda – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Danuta Powroźnik – pielęgniarka

Marta Kucharska – księgowa

Barbara Dziegieć – kucharka

Janusz Wójcik – kierowca, konserwator