Kadra

Ewa Lichterowicz – dyrektor Stowarzyszenia

Karolina Rakocz – kierownik ośrodka – specjalista terapii uzależnień

 Piotr Graczykowski – psychiatra

 Kinga Krzyżanowska- Wesołowska – specjalista terapii uzależnień

 Piotr Szlęzak – specjalista terapii uzależnień

 Zbigniew Woszczyna – specjalista terapii uzależnień

 Ryszard Passon – instruktor terapii uzależnień

 Adam Wesołowski – instruktor terapii uzależnień

 Anna Michałowska – specjalista terapii uzależnień

Monika Graczykowska – psycholog
Michał Wójcik – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
Magdalena Berezińska– pielęgniarka
Marta Kucharska – księgowa
Barbara Dziegieć – kucharka
Janusz Wójcik – kierowca, konserwator